Wydarzenia

2010

2009

2008

2007

2006

WESOŁO I KOLOROWO W "CHOCIMOWSKIM CENTRUM POD LIPAMI"

W sobotę 24 lipca 2010 roku w "Chocimowskim Centrum pod Lipami" z inicjatywy prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Chocimów Barbary Domagały odbył się festyn "Bezpieczne Wakacje". Impreza połączona była z podsumowaniem projektu "Własność = Jasność" programu "PROJEKTOR- wolontariat studencki" realizowanego pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Celem jego jest rozpowszechnianie wiedzy na temat własności prywatnej i prywatyzacji, w tym prywatyzacji giełdowej wśród społeczności lokalnych.

Festyn poprowadzili Barbara Domagała, Malwina Granat, Piotr Styczeń. Na imprezę przybyły władze lokalne między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Ireneusz Ożdżyński i jego zastępca Mieczysław Szumliński. Udział w festynie zgromadził dużą liczbę dzieci nie tylko z Chocimowa ale także z Janika, Wymysłowa, Prawęcina, Kolonii Inwalidzkej, Małego Jodła, Kunowa, Bukowia.

Festyn rozpoczęto wręczeniem beneficjentom dyplomów za uczestnictwo w projekcie "Własność = Jasność" - debacie oksfordzkiej, oraz za zwycięstwo w konkursie bilardowym.

Zabawom nie było końca, jak zwykle najbardziej atrakcyjne okazały się zarówno zabawy z chustą animacyjną, jak też wyliczanki - rymowanki, w których chętnie uczestniczyli również dorośli. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także: wakacyjna lista przebojów, konkurs plastyczny "Bezpieczne wakacje" i magiczny kapelusz z przysłowiami polskimi. Dbając o kondycję wszystkich uczestników zorganizowano, sztafetę, rzuty piłką do kosza, "kręcący wąż" z wykorzystaniem dużej skakanki. Odbyła się Loteria Fantowa prowadzona przez pracowników Gminnego Centrum Informacji w Kunowie. W loterii każdy los wygrywał, a zebrane fundusze przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci.

Sześciometrowy, dmuchany zamek zapewnił dzieciom wspaniałą zabawę. Również dużą atrakcją była trampolina, na której dzieciaki mogły skakać, odbijać się i robić fikołki do woli co sprawiało im wielką radość. Wszyscy, od najmłodszego, do najstarszego, świetnie się bawili i nikt nie opuścił festynu bez nagrody. Uczestnicy festynu mogli posilić się pieczoną kiełbaską z ogniska , ciasteczkami i herbatką.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów dziękuje za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia Urzędowi Miasta i Gminy w Kunowie za dowóz dzieci ze świetlic środowiskowych,Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kunowie, Gminnemu Centrum Informacji, Miejsko-Gminnej Bibliotece w Kunowie oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św.

Uśmiechy na twarzach i radość wśród dzieci były najwspanialszym podziękowaniem za dobrze zorganizowany letni wypoczynek.

Zobacz galerię

BIESIADA LITERACKO - ARTYSTYCZNA W CHOCIMOWIE

W dniu 18 września 2010 roku w parku podworskim w Chocimowie odbyła się Biesiada Literacko- Artystyczna w 90 rocznicę urodzin Mariana Ośniałowskiego- poety, który urodził się i mieszkał 20 lat we wsi Chocimów. Organizatorami biesiady byli Burmistrz Miasta i Gminy Kunów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów i Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach.

Wszystkich zebranych gości powitała prezes stowarzyszenia Barbara Domagała. Gościem specjalnym biesiady był siostrzeniec poety pan Ksawery Jasieński, znany lektor radiowy i telewizyjny. W 2009 roku uchwałą zebrania wiejskiego, otrzymał on tytuł honorowego obywatela wsi Chocimów. Imprezę swą obecnością zaszczycili między innymi: poseł na sejm RP Jarosław Rusiecki, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Józef Grabowski, wice burmistrz Mieczysław Szumliński, sekretarz Urzędu Beata Duda, Stanisław Nyczaj - prezes Oddziału Kieleckiego Związku Literatów Polskich oraz wice prezes Bogusław Pasternak, radni powiatowi, radni Rady Miejskiej w Kunowie,dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych mieszkańcy wsi i okolic.

Część literacką spotkania rozpoczął Ksawery Jasieński, który w bardzo osobistych, rodzinnych relacjach wspominał zmarłego poetę i wszystkich zauroczył swoim aksamitnym głosem interpretując wiersze Mariana Ośniałowskiego. Następnie głos zabrali panowie Stanisław Nyczaj i Bogusław Pasternak - opowiadając o życiu i twórczości zmarłego poety z punktu widzenia polskich, współczesnych literatów. W dalszej części biesiady literackiej twórczość swą zaprezentowali współcześni poeci z naszego regionu: Teresa Łucka z Nietuliska Małego, Piotr Karbowniczek z Kunowa, lekarz pracujący i mieszkający w Ostrowcu Św., Bogusław Pasternak pochodzący z Dołów Biskupich, Zofia Walas z Ostrowca Św. oraz wiersze Zbigniewa Łasisza z Chocimowa w interpretacji Małgorzaty Klepacz.

W drugiej części biesiady artystycznej można było posłuchać ludowego repertuaru w wykonaniu zespołu "Chocimowianki". Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz wydawnictw poetyckich z autografami autorów , jak również kiermasz rzemiosła i rękodzieła artystycznego: niepowtarzalne aniołki i diabełki Eugeniusza Cierluka , czy też wyroby z wosku pszczelego Macieja Nowek z Rudki. Gospodarze zadbali nie tylko o ucztę duchową, ale również o coś dla ciała, serwowano świętokrzyską zalewajkę , cebularz,pierogi, wyroby wiejskie, ciasta i inne.

Stary dwór, wiekowe lipy i blask księżyca stanowiły niezwykłą scenerię dla prezentacji multimedialnej pt; "Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia - czyli o związkach poety Mariana Ośniałowskiego z Chocimowem" przygotowana przez Danutę Loranty i Wioletę Porębską z Chocimowa.

Miłe i pełne wzruszeń spotkanie zakończyła tradycyjnie zabawa pod gwiazdami przy utworach zespołu ALBA.

Wysoka frekwencja i żywe zainteresowanie zgromadzonej publiczności jakie towarzyszyły kolejnym prezentowanym utworom, pokazało że w czasie komercjalizacji rozrywki istnieje zapotrzebowanie na wartości duchowe wyższego rzędu i każdy potrzebuje chwili wyciszenia, refleksji i zadumy.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chocimów składa serdeczne podziękowanie wszystkim instytucjom i osobom, które wsparciem i zaangażowaniem przyczyniły się do zorganizowania imprezy wykraczającej swym zasięgiem i znaczeniem poza naszą gminę.

Zobacz galerię

WIECZORNICA

Z okazji Święta Niepodległosci w dniu 12.11.2010r. w świetlicy "PRZYSTAŃ" prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych z siedzibą w Ostrowcu Św. we współpracy z naszym stowarzyszeniem odbyła się Wieczornica "Moja Mała Ojczyzna".

Ojczyzna - słowo tak pięknie brzmiące, wzniosłe, po trosze może tajemnicze, mające za sobą ogromny potencjał sił, niezwykłe słowo. Słowo, którego nie da się oddzielić od całego ogromu uczuć, rodzących się gdzieś tu, głęboko w sercu. Ojczyzna - kraj, w którym wzrastamy, karmiąca nas od maleńkości ziemia, tradycja przekazywana przez pokolenia kolejnym generacjom. To moje miasto, wioska rodzinna, promienie słońca budzące ze snu, kawałek nieba.

Program słowno - muzyczny był przygotowany przez wychowawcę Panią Malwinę Granat i przedstawiony przez dzieci i młodzież uczestników świetlicy. W programie wykorzystano wiersze Pana Mariana Ośniałowskiego - rodzimego poety.

Wieczornicę uświetniły występy Pana Gustawa Kowalskiego, Chóru "Chocimowianki" oraz młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Św. wraz z nauczycielem Panią Barbarą Wójcik.

Miło nam było gościć Pana Lecha Janiszewskiego - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pana Ireneusza Ożdżynskiego - Burmistrz Miasta i Gminy Kunów, Pan Mieczysław Szumliński - Wiceburmistrz MiG Kunów, Pani Beata Duda - Sekretarz Urzędu MiG w Kunowie, Pana Roman Kowalski - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Eugeniusz Cierluk - twórca ludowy oraz mieszkańców Chocimowa i sąsiednich miejscowości.

Po wzruszającej uroczystosci wszyscy zasiedli do degustacji regionalnych dań przygotowanych przez panie z Rady Sołeckiej.

"MAJÓWKA POD LIPAMI"

"KOLĘDOWANIE NA LUDOWO" - " hej koleda kolęda....!"

Kolęda od wieków łączy pokolenia w czasie Bożego Narodzenia. Świąteczne śpiewanie jest wspólną tradycją dla osób obchodzących Święta bez względu na wyznawaną wiarę. Zarówno pieśni, jak i pomysły na tę bożonarodzeniową tradycję, ulegają jednak ewolucji.

Boże Narodzenie dla wielu jest okazją do spotkania się z bliskimi. Wspólne muzykowanie to nie tylko podtrzymanie obyczaju, ale także zacieśnienie więzi i dobra zabawa.

Na wspólnym kolędowaniu w dniu 11.01.2009 roku w Chocimowskim Centrum pod Lipami spotkały się zespoły ludowe: Chocimowianki , Echo Łysicy oraz Makuszyńskie Przepióreczki. Śpiewały nie tylko znane kolędy i pastorałki, ale i te, po które rzadko sięgamy. Do wspólnego kolędowania przyłączyli się mieszkańcy Chocimowa, Małego Jodła oraz lokalne władze samorządowe.

Po koncercie odbyła się integracyjna biesiada zaprzyjaźnionych kół spiewaczych z Gminy Bieliny oraz naszego stowarzyszenia.

Zobacz galerię

PROMOCJA KSIĄŻKI "WIERSZE I PROZA MARIANA OŚNIAŁOWSKIEGO"

W październiku 2008 roku odbyło się w Chocimowie uroczyste spotkanie stanowiące promocję książki "Wiersze i proza Mariana Ośniałowskiego". Przybliża ona życie i twórczość zapomnianego poety z Chocimowa, który popełnił samobójstwo w Paryżu w wieku 46 lat.

Wyboru utworów dokonał siostrzeniec Mariana Ośniałowskiego, znany lektor radiowy i telewizyjny Ksawery Jasieński. Jest on również autorem pierwszego rozdziału książki wydanej w nakładzie 500 egzemplarzy przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów i rodzinę Jasieńskich.

Ksaweremu Jasieńskiemu udało się zebrać około 50 nigdzie nie publikowanych dotąd wierszy poety. W książce znalazły się także próbki jego prozy pochodzące z wydawanych w Londynie "Wiadomości Literackich".

ŚWIETLICA WIEJSKA "PRZYSTAŃ" W CHOCIMOWIE

Swietlica "Przystań" działa od 23.01.2007 roku. Stanowi ona centrum społeczno - edukacyjne i kulturalne wsi Chocimów. Dzieci i młodzież z terenu wsi Chocimów mogą swobodnie spotykać się i podejmować wspólne działania. Miejsce to ma również za zadanie rozwijanie zainteresowań, a także uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawują osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Świetlica jest czynna 2 razy w tygodniu po 3 godziny. W placówce tej również są organizowane różne kursy i warsztaty dla mieszkańców wsi oraz okolicznościowe spotkania np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, i inne. Działalność świetlicy jest zgodna z potrzebami mieszkańców- każdy znajdzie coś dla siebie.

Świetlica zapewnia:

  • Możliwość swobodnego spotkania się i wspólnych działań dzieci i młodzieży.
  • Możliwość rozwijania zainteresowań i uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.
  • Możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.
  • Pomoc w odrabianiu lekcji pod kierunkiem osób z przygotowaniem pedagogicznym.

Zobacz galerię

FESTYN "POŻEGNANIE WAKACJI" W CHOCIMOWIE

W dniu 26 sierpnia 2006 roku w parku przy Szkole Podstawowej w Chocimowie odbył się festyn "Pożegnanie wakacji" zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów. Słoneczna pogoda i ciekawy program festynu zgromadziły na szkolnym placu wielu gości.

Festyn miał bardzo ciekawe rozpoczęcie, wystąpił zarząd stowarzyszenia, który wykonał "Hymn Chocimowa". Ułożony w latach 80. utwór spodobał się licznie przybyłym mieszkańcom, którzy wtórowali śpiewającym. Następnie odbył się mecz towarzyski żonaci - kawalerowie z wynikiem 7: 5 dla drużyny kawalerów.

Dzieci ze szkoły w Chocimowie zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Moniki Kutery, Jolanty Kaczor i Edyty Walerowicz.

Wystąpił również zespół ludowy "Chocimowianki", który swoim śpiewem umila nie tylko lokalne imprezy, ale rozsławia naszą gminę na różnych przeglądach i konkursach powiatowych i wojewódzkich.

Dużą atrakcją były konkursy dla dzieci: Mini- lista przebojów, w której każde dziecko otrzymało nagrodę, a dla dorosłych przeciąganie liny: władze gminne kontra mieszkańcy Chocimowa- jak łatwo zgadnąć wygrali Chocimowianie.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja nowego sprzętu strażackiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie pod bacznym okiem komendanta Waldemara Ćwikły.

Przybyli na festyn zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanymi przez Grupę Ratownictwa Medycznego z Ostrowca Św.

Aplauz publiczności wzbudził występ duetu Agnieszki Sowy i Karoliny Gutwin z Kunowa.

Na festynie można było degustować dania regionalne: zalewajkę gotowaną na wiejskim żurku, placki ziemniaczane z grzybowym sosem sołtysowej z grzybów zbieranych w chocimowskim lasku, wiejski chleb z prawdziwym, bez konserwantów swojskim smalcem, pierogi, a także wyśmienite ciasta nie kupione w supermarkecie, ale pieczone przez chocimowskie gospodynie.

Impreza zakończyła się zabawą ludową, która trwała do późnych godzin nocnych, a do tańca przygrywał zespół muzyczny z Janika.

"Hymn Chocimowa"

I. Trzy kilosy od Kunowa leży nasza wieś
Kto nie wierzy , niechaj zmierzy, bo tam pisze 6
Ile w końcu tych kilosów nie wiadomo jest
Może 8 lub 16 , ale nigdy 6.

Ref: Bo my jesteśmy stąd ,tu znamy każdy kąt
Bo tu mieszkamy już te kilka lat
I nie uwierzy nikt, że u nas fajnie jest
Bo czym bez naszej wioski byłby świat.

II. Chociaż lasów u nas mało i niewiele rzek
Trochę więcej by się zdało, ale taki pech
Nam te kilka kropel starczy i te parę drzew
A jak komuś jest za mało niech wyniesie się.

Ref: Bo my jesteśmy stąd...

III. Asfaltową szosą gładką ,można dostać się
Autobusem 17-tką, lecz koleją nie
Bo autobus nasz czerwony co godzina mknie
Wiezie młodych, wiezie starych no i no i mnie.

Ref: Bo my jesteśmy stąd...

Zobacz galerię

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014