Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów otrzymało dotację ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" na realizację projektu "Teatr i szycie to samo życie".

Projekt ten zakłada aktywizację społeczną i edukacyjną 30 osób bezrobotnych z terenu gminy Kunów poprzez cykl warsztatów teatralnych i krawieckich. Jedna grupa 15 osobowa pod okiem Pani Aliny Pastuszki przygotuje przedstawienie teatralne, które swoją premierę będzie miało w czerwcu. Druga grupa 15 osobowa pod okiem Pani Malwiny Granat zaprojektuje i uszyje stroje na wspomniane już przedstawienie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu, cykl warsztatowy rusza w kwietniu. Mamy jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy. Dla naszych uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek i bardzo miłą atmosferę !.

Na naszej stronie na bieżąco będą pojawiać się relacje i zdjęcia z projektu.

obraz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2011