Stowarzyszenie

W 2004 roku w naszej miejscowości powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów, którego głównym celem jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz swojej "Małej Ojczyzny", a także kultywowania miejscowych tradycji, ochronie krajobrazu i obiektów zabytkowych kultury.

Mottem przewodnim stowarzyszenia są słowa Jana Pawła II :

"Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza - miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją potwierdzone przez prawdę wieków."

W czasie działalności stowarzyszenia udało się już wiele zrealizować. Z lokalna grupą liderów opracowano plan rozwoju wsi Chocimów na lata 2004-2013 pod hasłem Chocimów - wieś jednocząca mieszkańców.

Nawiązano współpracę z Świętokrzyskim Bankiem Żywności, Medyczną Grupą Ratowniczą oraz z grupą harcerzy.

W byłym budynku szkoły podstawowej organizowane są kursy na kierowników kolonii, wycieczek, udzielania pierwszej pomocy itp.

Tradycją stały się letnie festyny, odbywające się w parku szkolnym i cieszące się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców wsi. We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w 2005 roku zorganizowano Powiatowy Dzień Dziecka, w którym udział wzięły dzieci z najuboższych rodzin z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic.

Nawiązaliśmy kontakt i współpracę z rodziną właścicieli dworku i wspólne działania zaowocowały nie tylko integracją między mieszkańcami Chocimowa a członkami rodziny Ośniałowskich byłych właścicieli, ale także promocją naszej małej wioski.

Stowarzyszenie zainicjowało wmurowanie pamiątkowej tablicy i wydało książkę poświęconą zapomnianemu poecie, który urodził się i tworzył w naszej wsi Marianowi Ośniałowskiemu.

Z projektów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży możemy pochwalić się projektem "Gry i zabawy twórcze", który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu "Pożyteczne ferie 2008" ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi, utworzeniem z pomocą dotacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych placu zabaw dla dzieci. W okresie wakacji czy ferii nasze stowarzyszenie organizuje dla dzieci piesze wycieczki, ogniska, wyjazdy do kina.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014