Kontakt

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów - Barbara Domagała

nr tel. 500 718 850

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014