Aktualności

<<<    >>>
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego:

1 szafy drewnianej o wymiarach 190cm wysokości, 80 szerokości

3 szt. stołów drewnianych o wymiarach dłg. 180 cm i 90cm szerokości

25 szt. krzeseł konferencyjnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zadba o estetykę i praktykę realizacji zamówienia. 

Termin wykonania dostawy

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Chocimów 75b 27-415 Kunów do dnia 20 stycznia 2016 roku.


czytaj więcej ...

Gminna izba regionalna im. Mariana Ośniałowskiego


czytaj więcej ...

Piknik


czytaj więcej ...

Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo - historycznego

W dniu 10 maja 2014 r. w przepięknym podworskim parku w Chocimowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego” finansowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego przez Gminę Kunów. Projekt ten jest przykładem efektywnej współpracy lokalnego samorządu z organizacją pozarządową i obejmował remont budynku Dworku, m.in. renowację starych drzwi, wymianę okien.

W tym ważnym dla miejscowej społeczności wydarzeniu uczestniczyli m. in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Józef Grabowski, burmistrz Beata Duda, radni Rady Powiatowej, radni Rady Miejskiej w Kunowie z wiceprzewodniczącym Szymonem Pająkiem, komendant Komisariatu Policji w Kunowie, Klub Kobiet Kreatywnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, mieszkańcy gminy i okolic.

Na podsumowanie zaplanowano imprezę, na której odbyła się degustacja potraw regionalnych: świętokrzyskiej zalewajki, cebularza, pierogów, bigosu, kaszy po chocimowsku, byków, wyrobów wiejskich, ciast i innych. Zorganizowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej gminy, prezentacje lokalnych twórców i zespołów: Chocimowianki, Bukowianie, Polowa Orkiestra Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich oraz wystawa wyrobów z wosku pszczelego Macieja Nowek z Rudki.

Na zakończenie wystąpił zespół Alba Band, który przygrywał do zabawy pod gwiazdami do późnych godzin wieczornych. Wysoka frekwencja i żywe zainteresowanie zgromadzonej publiczności jakie towarzyszyły kolejnym prezentowanym utworom, pokazuje, że w czasie komercjalizacji rozrywki istnieje zapotrzebowanie na międzypokoleniową integrację lokalnych społeczności.

Gmina Kunów i Stowarzyszenie rozwoju wsi Chocimów składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które wsparciem i zaangażowaniem przyczyniły się do zorganizowania imprezy wykraczającej swym zasięgiem i znaczeniem poza naszą gminę. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do p. Artura Leżuchowskiego wykonawcy prac remontowych Dworku w Chocimowie.


czytaj więcej ...

<<<    >>>
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014