Kontakt

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów - Barbara Domagała

nr tel. 500 718 850

Gminne Centrum Informacji w Kunowie

nr tel. 41 261 31 52

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2011