Zakończenie projektu

Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu
Zakończenie projektu

Warsztaty krawieckie

Warsztaty Warsztaty Warsztaty
Warsztaty Warsztaty Warsztaty

Warsztaty teatralne

Warsztaty Warsztaty Warsztaty
Warsztaty Warsztaty Warsztaty
Warsztaty Warsztaty Warsztaty
Warsztaty Warsztaty Warsztaty
Warsztaty

Spotkanie promujące projekt

Spotkanie Spotkanie Spotkanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2011