Aktualności

”O czym szumią lipowe drzewa”

Trwa realizacja projektu ”O czym szumią lipowe drzewa” dzięki dotacji ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” Zorganizowaliśmy już I Rajd Niepodległościowy, w którym wzięło udział ponad 200 osób. Jesteśmy dumni jako organizatorzy i jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wsparli jego organizację.

Obecnie trwają ciekaweSpotkania z historią” prowadzone przez historyków regionalistów z udziałem dzieci,młodzieży i seniorów. Wszyscy byli pod wrażeniem jak Pan Szymon Pająk znany historyk, regionalista i pasjonat w bardzo ciekawy sposób przybliżył historię Kunowa i jego historycznych miejsc obok których przechodzimy codziennie nie zdając sobie sprawy jak wiele mówią o minionych czasach .

W Kunowie jest sporo historycznych miejsc, bo chociaż miasto nie jest jakoś specjalnie duże, to ma ciekawą i bogatą historię. Źródła podają, że Kunów aż trzykrotnie otrzymywał prawa miejskie. Pierwszy raz w czternastym wieku. Nie zachowały się zabytki z najdawniejszych czasów, bo miasto spotykały liczne klęski. Ślady przeszłości zawdzięczamy pobliskim złożom piaskowca zwanego „kunowskim”. Piaskowiec z Kunowa był wykorzystywany między innymi do remontu Łazienek Królewskich w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w XIX wieku używano go przy budowie Teatru Narodowego w Warszawie i wielu innych obiektów. Na kunowskim cmentarzu znajduje się mogiła powstańców styczniowych poległych w roku 1863 w bitwie pod Janikiem-Sadłowizną. Schodząc od kościoła w stronę miasta mijamy pomnik Tadeusza Kościuszki wystawiony przez mieszkańców Kunowa w setną rocznicę śmierci Naczelnika. Kolejny historyczny pomnik znajduje się na kunowskim rynku. To krzyż upamiętniający ofiary patriotycznej manifestacji w Warszawie w lutym 1861 roku. Zdobią go patriotyczne symbole, a u jego podstawy kunowscy kamieniarze umieścili 5 kamiennych trumien symbolizujących ofiary tej manifestacji. Władze carskie żądały usunięcia symboli – żaden kunowski rzemieślnik nie podjął się tego zadania. Usunął je jakiś kamieniarz z innej miejscowości. W tamtym czasie Kunów był jednym z najbardziej zaangażowanych w walkę narodowowyzwoleńczą miast w naszym regionie.

20 stycznia 2013roku uchwałą Rady Miejskiej w Kunowie nadano nazwę

Skwer im. Powstańców Styczniowych w przededniu 150 rocznicy wybuchu tego zrywu narodowego. O takie upamiętnienie rocznicy apelowali mieszkańcy Kunowa. Przodkowie wielu z nich brali udział w powstańczych walkach. Za swoje zaangażowanie i pomoc oddziałom powstańczym kunowianie płacili często najwyższą cenę - życia lub wygnania na Sybir. Kunów za pomoc, udzielaną powstańcom stracił też prawa miejskie. Społeczność miasteczka postanowiła na swój sposób upamiętnić wydarzenia sprzed półtora wieku, nadając znajdującemu się w centrum miasta skwerowi imię Powstańców Styczniowych.W spotkaniach dla seniorów wzięło udział 50 osób. Przygotowano wystawę starych zdjęć.

Równie ciekawe i inspirujące były „Spotkania z historią” dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży. Dzieci wraz z rodzicami w sposób miły i przyjemny wykonywały kotyliony, zrobiły mapę Polski, śpiewały hymn jak również bawiono się w stare zabawy:mam chusteczkę haftowaną, kto ty jesteś itp., Były też konkursy z nagrodami i wspólna zabawa.

Wszyscy uczestnicy byli zdania, że takie spotkania powinny odbywać się często ponieważ nigdy nie jest za dużo kultywowania historii a zwłaszcza gdy mówimy o historii naszej „Małej Ojczyzny”.Mamy nadzieję, że podjęte przez nas inicjatywy angażujące społeczność w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury, przekazały historię i budowały naszą świadomość regionalną. 

Administrator 2017-11-08
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów 2010 - 2014